Contact

Chúng tôi luôn trân trọng mọi ý kiến của quý khách, ý kiến từ quý khách sẽ giúp chúng tôi nâng cao về chất lượng phục vụ chính quý khách cũng góp phần vào sự thành công và phát triển thương hiệu Nhà hàng Biển lớn của chúng tôi:

Nhà hàng  rất hoan nghênh độc giả gửi thông tin và góp ý cho chúng tôi!

Địa chỉ: Lô 18, Võ Nguyên Giáp, Mân Thái, Quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng
Phone: 0236 2205568
Email: nhahangbienlon@gmail.com