Recruitment

Nhà hàng Biển lớn có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

  • Giám đốc quản trị kinh doanh: 1 người
  • Nhân viên kinh doanh: 4 người
  • Nhân viên lễ tân: 1 người
  • Nhân viên phục vụ: 3 người

Điều kiện ứng tuyển: xem tại đây

Thời gian ứng tuyển: đến hết ngày 31.12.2019

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ văn phòng:

Địa chỉ: Lô 18, Võ Nguyên Giáp, Mân Thái, Quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng
Phone: 0236 2205568

Email: nhahangbienlon@gmail.com